รายชื่องานชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A Ghost Story (เล่า ฟัง เรื่องผี)
สถานที่เรียน : 431
1.นางสาวน้ำฝน ไชยแสง
30 30
2 A-MATH
สถานที่เรียน : 544
1.นางสาวิตรี ตามสีวัน
30 26
3 Asian Series
สถานที่เรียน : 547
1.นางสาวนภัสวรรณ หาญเกียรติกล้า
30 30
4 CHIC AND SHARE
สถานที่เรียน : 132
1.นางสาวกนกวรรณ ปัญญา
20 20
5 Comic Strip
สถานที่เรียน : 141
1.นางสาวทิมาพร แสงสุรกุล
20 20
6 CriticalThinkingGames
สถานที่เรียน : 531
1.นายไสว กล่อมบางละมาด
30 30
7 crystal cross stitch
สถานที่เรียน : ม้านั่งตรงข้ามอาคาร 1
1.นางสาวโสรญา ยกเล็ก
30 29
8 D.I.Y
สถานที่เรียน : 512
1.นางสาวลัดดาวัลย์ สมเพ็ชร
30 30
9 Digital Planner
สถานที่เรียน : 523
1.นางสาวนิภาพร อ้อนชัยภูมิ
30 30
10 Disney+สารคดี
สถานที่เรียน : 517
1.นางสาวณภาภัช กาญจนเดชากุล
30 30
11 Disneytopia
สถานที่เรียน : 516
1.นางสาวชฎาพร อมรรัตน์
30 30
12 DOMINO LAND
สถานที่เรียน : 525
1.นายชูชาติ โพนเยี่ยม
30 30
13 E-Sport
สถานที่เรียน : โดมสนามกีฬา
1.นายณัฐกฤษ ยอดแก้ว
30 30
14 HWP Robot
สถานที่เรียน : ห้องหุ่นยนต์ อาคาร1ชั้น4
1.นายณัฐพล สุจริต
15 20
15 Instagram
สถานที่เรียน : 224
1.นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถื่อน
30 30
16 Life is a Journey
สถานที่เรียน : ลานหน้าตึก1
1.นางสาวกมลชนก ขะมาตย์
30 30
17 My love k-series
สถานที่เรียน : 236
1.นายวัชรัตน์​ โอภาส​พินิจ​
30 30
18 ROV E-sports Club
สถานที่เรียน : 521
1.นายวัชรากร ศรีริน
30 30
19 safety zone
สถานที่เรียน : 514
1.นางสาวชนัญธิดา แก้ววงษา
30 30
20 SEX Education (เพศและความหลากหลาย)
สถานที่เรียน : 513
1.นายวิจินต์ รวมฉิมพลี
- - - 30 30
21 Tattoo for you
สถานที่เรียน : 232
1.นางสาวอินธุอร โคตรพงษ์
30 30
22 Vlog
สถานที่เรียน : 432
1.นายเรืองสุวรรณ เชี่ยวสกุลรัตน์
30 30
23 Web สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 131
1.นายธีรพันธ์ อยู่บัว
20 20
24 Werewolf
สถานที่เรียน : 223
1.นายพัฒนากร ขวากุดแข้
30 30
25 กระดาษหรรษา
สถานที่เรียน : 333
1.นางสาวมนทกานต์ แก้ววิจิตร
30 30
26 กับข้าวกับครูอ้อม
สถานที่เรียน : ห้องหมวดคณิตศาสตร์
1.นางสาวกาญจนา ของดี
30 30
27 การพับกระดาษโอริกามิ
สถานที่เรียน : 534 อาคาร 5
1.นางสาวปิยะกาญจน์ เทพบุดดี
30 30
28 การอบรมทักษะพื้นฐานทางการสื่อสาร วจนภาษาและอวจนภาษา
สถานที่เรียน : 227
1.นายชัยยันต์ รุ่งแสง
30 30
29 การออกกำลังกาย​เพื่อสุขภาพ​ FITT
สถานที่เรียน : 216
1.นางสาวกัญญ์ชยาวีร์ วงษ์ดวงแก้ว
30 30
30 กิน เล่น เที่ยว ออนไลน์
สถานที่เรียน : 511
1.นางสาวภัทราพร โสภวชิรากร
30 30
31 เกมลับสมอง
สถานที่เรียน : 537
1.นางสาววรรณิษา ชมภูโคตร
30 30
32 เกมส์หมากกระดาน
สถานที่เรียน : 142
1.นายวุฒิศักดิ์ ตามสีวัน
30 30
33 ของเล่นวิทยาศาสตร์หรรษา
สถานที่เรียน : 538
1.นางสาวยุพิน ผ่องสนาม
30 30
34 คณิตเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : 228
1.นางสาวแก้วกานดา บุตรทอง
30 30
35 คนรักอนิเมะ
สถานที่เรียน : 542
1.นางสาววราภรณ์ เกตุขุนทด
30 30
36 คาราโอเกะ
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นางสาวรณิ​ดา​ ยุทธศาสตร์​
30 30
37 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : 545
1.นายภานุวัฒน์ ส่องแสง
30 25
38 ชุมนุม Cardfight VBF
สถานที่เรียน : 217
1.นายปรัชญภากร วิเสสสาระกูล
30 30
39 ชุมนุม เต้นเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : 216
1.นางสาวจิดาภา หงษ์ทองคำ
30 30
40 ซับไทยเรียนเกาหลีเกาใจจากซีรีส์
สถานที่เรียน : 225
1.นางสาววิภา ตุบุดดา
30 30
41 เซียนโอเกะ
สถานที่เรียน : 141 (Com5)
1.นางศศิวิมล ภักดี
20 20
42 ต่อคำศัพย์(คำคมภาษาไทย) 2
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาวณัฐชา จันต๊ะเทพ
30 30
43 ต่อคำศัพย์(คำคมภาษาไทย)
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาววัชริฎา เพ็งศรี
30 30
44 ตัดต่อภาพยนตร์
สถานที่เรียน : 132
1.นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง
20 20
45 ถักร้อยพวงกุญแจ
สถานที่เรียน : 232
1.นายสิทธิพงษ์ คณะสุข
30 30
46 ท่องโลกการ์ตูน
สถานที่เรียน : 134
1.นางสิริยาภรณ์ พงศ์พิทักษ์
20 23
47 ท่องโลกดวงดาว
สถานที่เรียน : 524
1.นางสาวสุกัญญา ลีลาสาร
30 30
48 ท่องโลกหนังเช้า หนังจักรๆวงศ์ๆ
สถานที่เรียน : 134
1.นายกิตติธัช มั่งมี
20 20
49 เที่ยวไปให้อะไรชีวิต
สถานที่เรียน : 546
1.นางสาวอมรรัตน์ มะนู
30 30
50 นักบินน้อย
สถานที่เรียน : 526
1.นายสุชินวัตร ยังสุข
30 30
51 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : 441
1.นางสาวจิราเจต เย็นศิริ
30 30
52 บ้านและสวน
สถานที่เรียน : 531
1.นายธวัชชัย แสงท้วม
30 30
53 ปลูกผักไฮโดร
สถานที่เรียน : 536
1.นายวรากร ใจเพียร
30 30
54 เปิดโลกการ์ตูน
สถานที่เรียน : 134 (ห้องคอม3)
1.นายภาสกร นุ่มโสภา
20 23
55 โปเกเนส
สถานที่เรียน : 332
1.นายจักรกริต งามเนตร
30 30
56 โปรยทาน โปรยใจ
สถานที่เรียน : 233
1.นางสาวปาณิสรา แหวนเงิน
30 30
57 ฝัน (ดี)
สถานที่เรียน : 522
1.นางสาวประอร จิตนอก
30 30
58 พยายาลน้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางสาวเมธาพร กรอบสนิท
30 30
59 เพลงที่เราชอบฟัง
สถานที่เรียน : 334
1.นางสาวไพลิน สุขมาก
30 30
60 เพลงฮีลใจ
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวพงศภร แก้วเจริญสุข
30 30
61 ฟุตบอลชาย
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายขวัญ​ชัย​ วีระวงษ์​
30 30
62 มหัศจรรย์นักเขียนตัวน้อย
สถานที่เรียน : 144
1.นางสาวปิยธิดา จันทร์ยิ้ม
30 30
63 มารยาทดี
สถานที่เรียน : 542
1.นายสุรเชษฐ์ รุจิชัย
30 30
64 ร้อง เล่น เต้น รำ
สถานที่เรียน : 441 ห้องนาฏศิลป์ไทย
1.นายศิวภัทร์ บาดกลาง
30 30
65 รักการอ่านนิยาย
สถานที่เรียน : 543
1.นางสาวธนิษฐา ขอพลอยกลาง
30 30
66 ลายมือศิลป์
สถานที่เรียน : 222
1.นางกิตติยา สาโชติ
30 25
67 เล่าเรื่องมังงะ
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวธัญญรัตน์ สุขสมบูรณ์
30 30
68 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.นายอภิเษก อานอาชา
30 30
69 วงโยธวาทิต 2
สถานที่เรียน : 401
1.นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง
30 30
70 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามกีฬาวอลเลย์บอลในโดม
1.นายชัชวาลย์ งามศิริ
30 30
71 วิจารณ์ภาพยนตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 224
1.นายนกพร ภูทรัพย์ทวีสุข
30 30
72 สนุกคิดผ่านเกมหรรษา
สถานที่เรียน : 536
1.นางนัทธิรดา แสงเดือน
30 30
73 สนุกไปกับเกม vr
สถานที่เรียน : 532
1.นายบุรินทร์ แก้วประพันธ์
30 30
74 สารพัดงานสาน
สถานที่เรียน : 212
1.นางสาวสุพรรษา สินชัย
30 30
75 สุขภาพดีสร้างได้
สถานที่เรียน : 218
1.นางสาวแพรว อนุรักษ์
30 30
76 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาวสิริพร ฤทธิ์เรือง
30 28
77 หมากฮอส
สถานที่เรียน : 548
1.นายอโณชา ธิตะปัญ
30 30
78 เหมียวเหมียวหง่าว
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นายศุภกฤต จันทร์ยวง
30 30
79 ออมสิน ออมใจ
สถานที่เรียน : 535
1.นางสาววชิราพร เทพประกรรณ์
30 30
80 อาชีพ…สร้างได้
สถานที่เรียน : 525
1.นางรัตนา วอนเจียม
30 30
81 ไอเดียประดิษฐ์ พิชิตสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : 515
1.นางสาวเกษราภรณ์ วัฒนเกษมสกุล
30 30